After “Freedom of Expression?”

Monira AL QADIRI

Basma ALSHARIF

Song-Ming ANG and Jason MALING

AOKI Miku

Walead BESHTY

Kathryn BIGELOW

Candice BREITZ

James BRIDLE

Tania BRUGUERA

BUNYA Yukari

Miriam CAHN

Pia CAMIL

The Center for Investigative Reporting

CHOI Seung-Ho

Company Matsuo

Claire DENIS

Heather DEWEY-HAGBORG

dividual inc.

DOKUYAMA Bontaro

ECHIGO Masashi

ENDO Mikiko and HIBINO Katsuhiko

Ayşe ERKMEN

exonemo

Ceal FLOYER

FUJII Hikaru

FUJIWARA Aoi

Regina José GALINDO

Dora GARCÍA

GE Yulu

HIROSE Nanako

HO Tzu Nyen

Anna HULAČOVÁ

ICHIHARA Satoko (Q)

IMAMURA Yohei

IMAZU Kei

ISHIBA Ayako

ITO Gabin

IWASAKI Takahiro

Alejandro JODOROWSKY

Junretsu

KATO Tsubasa

KOIZUMI Meiro

KOMORI Haruka

Kyun-Chome

LEUNG Chi Wo + Sara WONG

LIM Minouk

Amanda MARTINEZ

Claudia MARTÍNEZ GARAY

MASUMOTO Keiko

Mónica MAYER

MURAYAMA Goro

NAGATA Kosuke

Nature Theater of Oklahoma + EN-KNAP Group

Reynier Leyva NOVO

ODAWARA Nodoka

Pangrok Sulap

PARK Chan-kyong

pascALEjandro
(Alejandro JODOROWSKY and Pascale MONTANDON-JODOROWSKY)

Tania PÉREZ CÓRDOVA

Milo RAU

Milo RAU (IIPM) + CAMPO

Leni RIEFENSTAHL

Stuart RINGHOLT

Ugo RONDINONE

Saeborg

Sakanaction

SAWADA Hana

Sholim

Taryn SIMON

Studio Drift

SUGE Syunichi

TAKAMINE Tadasu

TAKAYAMA Akira (Port B)

TANAKA Koki

Javier TÉLLEZ

Theater Artemis + Het Zuidelijk Toneel

Theater Urinko + MIURA Motoi + KUWAKUBO Ryota

TODA Hikaru

Barthélémy TOGUO

Tokai Television Broadcasting

TOMITA Katsuya

tomotosi

TSUDA Michiko

USUI Yui

WADA Yuina (Shinkazoku)

WASHIO Tomoyuki

Anna WITT

YOSHIGAI Nao

YUAN Goang-Ming

YUMISASHI Kanji

Katarina ZDJELAR

[EXT] Dominique CHEN (dividual inc.)

[EXT] FUJII Hikaru

[EXT] Dora GARCÍA

[EXT] Kyun-Chome

[EXT] TANAKA Koki